Mediahub Helsinki Oy:n tietosuojakäytäntö

 

Mediahub Helsinki Oy (jäljempänä ”Mediahub”) on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa ja palvelujensa käyttäjien yksityisyyttä ja noudattaa toiminnassaan tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä. Tämä tietosuojaseloste kuvaa Mediahubin henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat käytännöt. Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Mediahubin palvelujen käyttäminen tai käyttäjän muu asiallinen yhteys Mediahubiin.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta käyttäessäsi palveluitamme tai ottaessasi meihin yhteyttä verkkosivustomme kautta sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää. Jäljempänä käytämme verkkosivustomme käyttämisestä nimitystä ”Palvelu”. Käyttämällä Palveluamme, hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

 

1. Tiedot rekisteristä

Rekisterinpitäjänä toimii Mediahub Helsinki Oy (2618182-3)

Kuuluttajankatu 8, 00240 Helsinki Sähköposti: tietosuoja@mediahub.fi

Rekisterin sisältämät tiedot: asiakastiedot ja asiakkuuksiin liittyvät tiedot

 

2. Henkilötietojen käsittelijät

Mediahub voi käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietoja voivat käsitellä vain erikseen määritellyt henkilöt Mediahubin ohjeistuksen mukaisesti. Mediahub saattaa käyttää alihankkijoita käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, asiakasviestintään tai erilaisten kampanjoiden toteuttamiseen. Henkilötietoja voidaan luovuttaa Mediahubin alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat tässä tietosuojalausekkeessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Lisäksi voimme käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia teknisten ratkaisujen ja palvelujen hankkimiseksi tallennettujen tietojen prosessointia varten, sekä käyttää erityistä teknistä käyttöliittymää tallennettujen tietojen avaamiseen. Käyttäjän henkilötietoja voidaan jakaa tällaisten palveluntarjoajien kanssa siinä laajuudessa kuin se on tarpeen Palveluiden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja tarjoamiseksi. Valitsemme huolella palveluntarjoajat ja varmistamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

3. Keräämiemme tietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja voidaan Mediahubissa käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

· palveluiden tilaamiseen ja käyttäjätilien luomiseen

· palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon, suojaamiseen ja kehittämiseen sekä personointiin ja suositteluihin

· palveluita koskevaan personoituun asiakaspalveluun sekä yleiseen ja kohdennettuun asiakasviestintään

· markkinoinnin kohdentamiseen palveluiden käytön, kiinnostusalueiden, katseluhistorian, demografiatietojen ja sijaintitietojen perusteella

· käyttäjien tavoittamiseen ja suoramarkkinointiin

· markkina- ja muiden tutkimusten, analyysien ja raporttien tekemiseen ja kohdentamiseen

· käytettävyyden ja toimivuuden varmistamiseen sekä väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen

· liiketoiminnan suunnitteluun ja tuotekehitykseen

 

4. Mitä tietoja keräämme ja mistä lähteistä

Keräämme tietoja, jotka käyttäjä antaa esimerkiksi rekisteröityessään Palveluihimme, tilatessaan uutiskirjeen, tai kun käyttäjä tekee tilauksen Palveluissamme tai on yhteydessä meihin sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median kautta.

Tällaisia tietoja ovat:

· nimi

· puhelinnumero ja sähköpostiosoite

· mahdollinen yksilöllinen nimimerkki Palveluissa tai muu yksilöivä tunnus

· tilaustiedot sekä peruutustiedot

· asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot Mediahubin henkilöstöön

· kommentit ja muut käyttäjän reaktiot Palveluissa ja muu käyttäjän lähettämä aineisto (esim. valokuvat)

· mahdolliset käyttäjän antamat profilointi- ja kiinnostustiedot ml. muista palveluista saadut tiedot (esim. Facebook)

· luvat, suostumukset ja kiellot (myös liittyen kolmansien osapuolten palveluihin).

 

Keräämme teknisesti tietoja Palveluiden käytöstä ja laitteiden teknisistä ominaisuuksista jäljempänä tarkemmin kuvatusti. Tietojen kerääminen on automaattista.

Tällaisia tietoja ovat:

· IP-osoite (ja sijaintimaa)

· toimet ja niiden ajat Palveluissa (kuten Palveluissa katseltujen ohjelmien tiedot tai käytetyt sivustot ajankohtineen)

· sijaintitiedot tukiasema-, WLAN- tai GPS-paikannuksen perusteella (erillisen päätelaitteella tai muutoin annetun suostumuksen perusteella)

· laitteiden käyttämät uniikit tunnistenumerot

· käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi sekä ohjelmistoversiot

· selaimen tyyppi ja kieliasetukset

· Palveluihin ohjannut sivusto ja sivusto, johon Palveluista on siirrytty, palvelin ja verkkotunnus

· sähköpostit

Palvelun tarjoamiseksi ja markkinointia varten voimme kerätä ja/tai päivittää käyttäjää koskevia tietoja myös samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä (MTV:n ja Bonnierin rekisterit).

 

5. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Henkilötietoja voidaan luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten. Luovuttamisessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Tietoja voidaan luovuttaa markkinointitarkoituksiin suoramarkkinointia tai digitaalisen mainonnan kohdentamista varten, mielipide- ja markkinatutkimuksiin, tietojen päivittämiseen tai muihin vastaaviin selvityksiin yhteistyökumppaneillemme.

Tietoja luovutetaan myös Palveluiden toteuttamiseen osallistuville tahoille, kuten sähköpostipalveluiden tarjoajille, luottokorttiyhtiöille, data-analyysi- ja yhtiötietojen tarjoamispalveluille. Kerättyjä tietoja voidaan luovuttaa myös tietojen analysointiin ja digitaalisen mainonnan toteuttamiseen osallistuville tahoille.

Tietoja voidaan luovuttaa mahdollisen yrityskaupan, fuusion, ulkoistuksen tai liiketoimintakaupan yhteydessä sekä konsernisuhteeseen tai muuhun taloudelliseen yhteenliittymään liittyen näiden osapuolille. Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja myös muille kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa esimerkiksi kytkemällä Palvelut kolmansien osapuolten palveluihin, kuten sosiaalisen median palveluihin.

Lisäksi voimme luovuttaa ei-henkilökohtaisia tietoja (kuten Palveluihin ohjanneiden sivustojen osoitteita ja Palvelusta poistumiseen käytettyjä osoitteita, sekä tietoja laitealustatyypeistä, palveluhyödykkeiden käytöstä, klikkauksista ja niin edelleen) niistä kiinnostuneille kolmansille osapuolille avustaaksemme näitä ymmärtämään tiettyjen sisältöjen käyttötapoja, Palveluita, kampanjoita ja/tai Palveluiden käytettävyyttä ja kiinnostavuutta.

 

6. Evästeet ja muut seurantatekniikat

Käytämme evästeitä, jäljitteitä, komentosarjoja ja muita vastaavia teknisiä tunnisteita ja tekniikoita tunnistaaksemme päätelaitteita, seurataksemme ja analysoidaksemme Palveluiden käyttöä sekä käyttötottumuksia, parantaaksemme Palveluiden laatua, mukautuvuutta ja tarjotaksemme suosituksia, kehittääksemme Palveluita edelleen sekä mainonnan ja muun markkinoinnin kohdentamiseen. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Hyväksymällä evästeiden käytön käyttäjä antaa suostumuksensa edellä mainittujen toimintojen suorittamiseen.

Käyttäjä voi tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimen tai laitteen asetuksista. Evästeiden poistaminen voi vaikuttaa Palvelun toimivuuteen. Evästeiden tyhjentäminen ei lopeta kokonaan tiedon keruuta.

Sivustomme käyttää Hubspot Analytics- sekä Google Analytics –ohjelmistoja (”Ohjelmistot”), kerätäkseen anonyymejä tilastoja sivuston käyttäjistä tarkoituksenaan parantaa Palvelun laatua. Ohjelmistot tallentavat muun muassa tietoja siitä, millä sivulla käyt, kuinka kauan viivyt sivustolla, mitä kautta tulit sivustolle ja mitä linkkejä klikkaat.

Palvelumme sisältävät myös ns. yhteisöliitännäisiä (mm. Facebook, Twitter, LinkedIn ja Instagram). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessaan käyttäjä saattaa sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneelle, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli käyttäjä on kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan.

Kolmansien osapuolten palveluihin sovelletaan näiden omia tietosuojakäytäntöjä ja käyttöehtoja, eikä Mediahub vastaa näiden toimijoiden harjoittamasta tietojen keräämisestä tai käsittelystä mukaan lukien evästeet ja muut seurantatekniikat sekä linkit. Suosittelemme tutustumaan kyseisten kolmansien osapuolten palveluiden käyttöehtoihin ja tietosuojakäytäntöihin. Mediahub voi hyödyntää kolmansien osapuolten palveluissa kerättyjä tietoja Palveluiden käyttäjien analysointiin, ryhmittelyyn sekä markkinoinnin kohdentamiseen ja rajaamiseen kyseissä palveluissa.

 

7. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Emme pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, esimerkiksi Yhdysvaltoihin, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

 

8. Rekisterien suojaus

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekistereitä ylläpidetään asianmukaisesti suojatuilla palvelimella ja palveluissa. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa pääsynhallinta, kulunvalvonta, palomuurit ja salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain Mediahubin työntekijöille sekä Mediahubiin sopimussuhteessa oleville palveluntarjoajille.

Ilmoittamme Palveluiden kautta mahdollisista tietoturvauhkista ja mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

 

9. Käyttäjän oikeudet

Sinulla on oikeus tarkastaa Mediahubin henkilörekistereissä olevat itseään koskevat tiedot seuraavasti:

Pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Sinulla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta mahdollisia suoramarkkinointiviestejä ilmoittamalla siitä erikseen Mediahubille sähköpostilla: tietosuoja@mediahub.fi

Mediahub säilyttää käyttäjän tietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Käyttäjä voi lähettää milloin tahansa tietojensa tarkastuspyynnön sähköpostilla: tietosuoja@mediahub.fi